سری CD ها

مجموعه ای شامل :
CD-R , CD-RW
CD قابل چاپ، CD Jewl Case

سری DVD ها

مجموعه ای شامل :
DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
DVD قابل چاپ, Blu-ray

FacebookTwitterHamoon Pakhsh